Nákupní košík

Nákupní košík

Přihlášení do obchodu

Reklamace

GSMCentrum.CZ » Reklamace

Délka záruky
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím,přepravcem, tj. dnem uvedeným na záručním listě (faktura nebo prodejka - dále jen záruční list). Zákonná záruční doba je 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. Vyjímku může tvořit zboží prodávané se slevou, tzv. výprodej.
Záruka se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání uživatelem. Zároveň se nevztahuje na běžné opotřebení zboží odpovídající charakteru zboží a době jeho užívání.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
- zboží bylo poškozeno živly
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
- zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
- zboží bylo vráceno v nekompletním stavu


Jak reklamovat
Místem pro uplatnění reklamace je GMCentrum s.r.o. , Mochovská 38 198 00 Praha 9. Záruka se vztahuje na veškeré vady zboží způsobené chybou při výrobě nebo chybou na použitém materiálu. U zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis muže kupující uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisním středisku.

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.ledna 2008.Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Související dokumenty:Oznámení o odstoupení od smlouvy