Nákupný košík

Nákupný košík

Prihlásenie do obchodu

Obchodné podmienky

GSMCentrum.CZ » Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky
GMcentrum s.r.o. dodáva svojim zákazníkom tovar, služby a práce v rozsahu platného katalógu, ďalej podľa cenníka, podľa zverejnených cien na internete www.centrumgsm.sk a stránkach súvisiacich a podľa akčných alebo individuálnych ponúk, vyhotovených pri osobnom rokovaní.

Objednanie tovaru
Zákazníci môžu objednávať tovar alebo služby na adrese http://www.centrumgsm.sk, a alebo elektronickou poštou (E-mail) na adrese objednavky@gsmcentrum.cz. Ďalej písomne (poštou), telefonicky alebo pri osobnom rokovaní. V objednávke musí zákazník presne špecifikovať typ a množstvo tovaru alebo služieb podľa platného katalógu alebo platné ponuky. U objednávky tovaru, ktoré nie je v ponuke, bude zákazník v najkratšom možnom termíne vyrozumený o cene a dodacom termíne. Z ákazník (okrem zákazníkov pri maloobchodnom predaji) je povinný pri objednávaní tovaru uviesť adresu pre príjem tovaru. Firma je ďalej povinná uvádzať presný názov, IČO, DIČ, e-mail, telefónne číslo, bankové spojenie a adresu sídla pokiaľ je odlišná od adresy dodania.

Ochrana osobných údajov.
Všetky dáta, ktorá uvediete do objednávky slúžia len pre správne doručenie objednaného tovaru. Podľa zákona o ochrane osobných údajov 101/2000 sb. s nimi nie je a nebude nakladať iným spôsobom a nebudú poskytnuté tretím osobám.

Registrácia
Pravidelným zákazníkom doporučujeme pre rýchlejšie vybavenie objednávky registráciu. Na základe registrácie Vám môžu byť priznané bonusy za odber. V prípade firemnej registrácie sú po prihlásení na www.centrumgsm.sk zobrazované ceny platné priamo pre daného zákazníka.

Potvrdenie objednávky
Po odoslaní objednávky, zákazník, ktorý uvedie svoju elektronickú adresu, dostanú elektronickou poštou (E-mail) informáciu o zaregistrovaní svojej objednávky a informáciu o vzniku zákazky, ďalej informáciu o odoslaní tovaru, vrátane čísla balíčku. Podľa čísla balíčka možno zásielku sledovať (PPL, Česká pošta).

Storno objednávok
Zákazku je možné zrušiť iba v prípade, že tovar nebol ešte expedovaný. V opačnom prípade môže byť požadovaná náhrada za poštovné. Storno možno tiež uplatniť v prípade nedodržania termínu dodania.

Termíny plnenia
Zákazka je zvyčajne plnená okamžite. To znamená, že u objednávok prijatých do 10:30 je tovar expedovaný k zákazníkovi ešte v ten istý deň s dodaním do jedného dvoch dní. Aktuálny stav skladových zásob je zobrazený u jednotlivé položky na www.centrumgsm.sk. V prípade, že tovar nie je skladom je o tejto skutočnosti zákazník informovaný a je mu navrhnutý náhradný termín plnenia. V prípade, že zákazník nesúhlasí s náhradným termínom, môže objednávku stornovať.

VI. Spôsoby dodania
Zasílání přepravní službou - SR:
Tovar je zasielaný kupujúcemu vybranú prepravnou službou podľa výberu Predávajúceho (spravidla Slovenská pošta, š.p., PPL, DHL), a to spravidla pri objednávkach do 10.30 hodín v daný pracovný deň, inak nasledujúci pracovný deň. Výnimkou je tovar na objednávku, kedy je následne s Kupujúcim dohodnutý termín dodania a cena. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka prepravcu.

Úhrada za odobratý tovar
Úhrada za odobratý tovar alebo poskytnuté služby je buď v hotovosti pri prevzatí tovaru (maloobchodný predaj, dobierka) alebo bezhotovostným spôsobom, tj. Medzibankovom prevodom. Platbu možno tiež vykonať vopred na zálohovú (proforma) faktúru.

Prevzatí objednávky
Prosím dbajte na kontrolu dodávky (zásielky), pri prevzatí od tretích strán.
U výdajných miest prepravcu Zásilkovna, skontrolujte stav zásielky aj vo vnútri obalu ihneď pri prevzatí tovaru.
Na neskoršiu reklamáciu závady (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúci tovar v balíku a pod.) Zistené až mimo prítomnosť obsluhy na výdajnom mieste, nie je možné brať ohľad. Nie sú prepravcom neskôr uznávané. V prípade akýchkoľvek pochybností odmietnite zásielku prevziať.

Neprevzatie objednávky
Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) podľa našich obchodných podmienok. Pokiaľ nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. Zmluvná pokuta). Upozorňujeme na účtovanie manipulačného poplatku za vrátený, neprevzaté tovar, podľa európskej smernice 97/7 / ES článku 6 Ö. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou.

Tovar
Všetky výrobky ponúkané na www.centrumgsm.sk sú vyrábané podľa normy ISO9001. Na všetok tovar podliehajúci zákonu 22/97 Zb. bolo vydané vyhlásenie o zhode.

Záručná doba, Reklamácia, Zodpovednosť za vady
Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Záručná lehota pre podnikateľov sa riadi obchodnými podmienkami, alebo vzájomným dojednaním v uzatvorenej kúpnej zmluve.
Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou, tzv. Výpredaj.
Záruka sa však nevzťahuje na nadmerné opotrebovanie tovaru v dôsledku jeho nesprávneho používania užívateľom. Podmienky reklamácií sa riadi "Reklamačním řádem". Reklamácia tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa sa riadi § 53, ods. 8 Občianskeho zákonníka.

Vrátenie peňazí
Pri tzv. "Fyzicky bezkontaktnom spôsobe dodania" sa riadime zákonom 367 / 200sb. Takto dodaný tovar môžete do 14 dní od doručenia vrátiť v pôvodnom obale, nepoužitý, kompletný a v pôvodnom balení, schopný ďalšieho predaja.V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť .Pri žiadosti o vrátenie peňazí formou zloženky typu C, sme nútení odčítať poplatok vo výške 35, -Kč, ktorý si účtuje Slovenská pošta.

Vrátenie peňazí za tovar, dopravu:
ro odstúpenie od kúpnej zmluvy, musí zákazník odovzdať alebo odoslať tovar späť do 14 dní. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o: kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru Odstúpiť možno tiež korešpondenčne, a to na adrese GMcentrum s.r.o., Mochovská 38, Praha 9, 198 00 alebo osobne v pobočkách Predávajúceho. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu na svoje náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od Predávajúceho dostal. Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Po odstúpení sú spotrebiteľovi vrátené rovnakým spôsobom všetky prostriedky, ktoré od neho Predávajúci prijal, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar odoslal. Odstúpenie v ostatných prípadoch: Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže tovar vrátiť v tom stave, v akom ho dostal. To neplatí v prípade: ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady tovaru použil Ak Kupujúci tovar ešte pred objavením vady nespôsobil Ak Kupujúci nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo nekonaním predal Ak Kupujúci tovar ešte pred objavením vady, spotreboval ak ju, alebo pozmenil ak tovar pri obvyklom použití; stalo Ak sa tak len sčasti, vráti Kupujúci, čo ešte vrátiť môže, a dá Predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia zoží prospech Neoznámil Ak Kupujúci vadu tovar včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.Súhlas
Vystavením objednávky zákazníkom na www.centrumgsm.sk, vyslovuje zákazník svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Výhrady k týmto obchodným podmienkam je potrebné vopred prerokovať. GMcentrum s.r.o. sa zaväzuje, že so všetkými poskytnutými údajmi o zákazníkoch zaobchádza v súlade so zákonom 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov:
Mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, je možné realizovať v zastúpení Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa www.coi.cz
V prípade začatia mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu je obchodník povinný sa vyjadriť v lehote 15 pracovných dní od doručenia upovedomenia o začatí.
Predávajúci je povinný úzko spolupracovať a poskytnúť ČOI súčinnosť potrebnú k efektívnemu riešeniu spotrebiteľského sporu.
Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/


GMcentrum s.r.o. zaisťuje v zmysle zákona o odpadoch 185 / 2001Sb likvidáciu elektroodpadu cez spoločnosť SEWA. Spätný odber a obalov podľa zákona č. 477/2001 sb. zabezpečujeme prostredníctvom spoločnosti Eko-kom. Povinnosť spätného odberu batérií podľa § 38 zákona č. 185 / 2001Sb. je zabezpečovaná prostredníctvom spoločností Avacom s.r.o.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.